Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja sadržaja web stranice
www.slastistika.hr

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima web stranice slastistika.hr. Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi s time.

Web stranicu slastistika.hr (dalje u tekstu Slastistika) pokrenula je i uređuje Zvijezda d.d.Zagreb (dalje u tekstu: Zvijezda ili mi).

S prvim korištenjem Slastistike, smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate stranici slastistika.hr i ne koristite njezine sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da se obratite na besplatan info broj 0800 0123 ili na mail adresu info@zvijezda.hr

Izgled i sadržaj Slastistike te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje Slastistike predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.

KORIŠTENJE SADRŽAJA SLASTISTIKE
Bilo da ste postali registrirani korisnik ili ne, korištenje materijala i sadržaja SLASTISTIKE dopuštamo samo u osobne svrhe.

NE DOPUŠTAMO:
a.    objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
b.    objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na slastistika.hr uključujući i privatne poruke;
c.    izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na slastistika.hr uključujući i privatne poruke;
d.    izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova putem svih sadržaja na Slastistika.hr
e.    korištenje sadržaja i funkcionalnosti Slastistika.hr na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
f.    lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na Slastistika.hr uključujući i privatne poruke;
g.    objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
h.    bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja stranice slastistika.hr drugim korisnicima;
i.    svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
j.    neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika stranice slastistika.hr ;
k.    korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.
Korištenjem sadržaja Slastistike pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. Ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama Slastistike biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih uvjeta korištenja ili dostupni, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.

U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao Slastistike i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima korištenja ili ne, pridržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve ovisno o našoj procjeni situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice radi hrane, kuhanja, zabave, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrirali iz pogrešnih motiva.

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja Slastistike uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja. Takav slučaj možete prijaviti na besplatni info broj 0800 0123 ili putem e-maila na adresu info@zvijezda.hr

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Također, ovisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na ukidanje korisničkog računa registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na Slastistici. Korištenjem sadržaja Slastistike suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Zvijezda  ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

SADRŽAJI SLASTISTIKE
Na stranicama Slastistike omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.
Uložit ćemo razumne napore da vam stranica Slastistika i svi njezini sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.

Interaktivni sadržaji i funkcionalnosti. Na Slastistici se nalazi mnogo sadržaja i funkcionalnosti, od kojih su mnogi interaktivni. Nudimo vam mogućnost stvaranja osobne stranice na stranici Slastistika, učitavanje (upload) vlastitih recepata, fotografija, korištenje funkcije kategoriziranja sadržaja Slastistike, komentiranje sadržaja, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima i dr. Za korištenje većine interaktivnih sadržaja potrebno je da postanete naš registrirani korisnik. Objavljivanje vaših sadržaja na Slastistici ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

REGISTRACIJA
Registracija na stranici Slastistika omogućava vam besplatno korištenje velikog broja interaktivnih sadržaja i funkcionalnosti o kojima se korisnici obavještavaju na samim stranicama Slastistike.

Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove uvjete korištenja, te nam dopustite da vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka. Prilikom registracije dužni ste unositi točne i istinite podatke. Ne dopuštamo korištenje korisničkog imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Zadržavamo pravo obrisati takva korisnička imena bez prethodne obavijesti.

Nakon izvršene registracije dobivate vlastiti korisnički račun. Sve podatke o svom korisničkom računu, a osobito odabranu lozinku, dužni ste čuvati kao povjerljive podatke. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja vama, drugim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije, odnosno druge zlouporabe podataka koji su dostupni na korisničkom računu. Ako uočite neautorizirano korištenje vašeg korisničkog računa, odnosno njegovu zlouporabu, molimo da o tome odmah obavijestite naše Uredništvo.

Prestankom registracije ne prestaje vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzročili za vrijeme trajanja vaše registracije.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Na stranicama Slastistike pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice Slastistika snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici slastistika.hr. Stoga vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odjeljka kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Uredništvu.
Opća pravila. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOPUŠTAMO:
1.    korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici Slastistika.hr u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Zvijezde d.d.
2.    da se sadržaji koji se nalaze na web stranici Slastistika.hr koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Zvijezde d.d.
3.    da se sadržaji koji se nalaze na web stranici Slastistika koriste u svrhe prodaje  bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Zvijezde d.d.
4.    izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Zvijezde d.d.

Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa stranice. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s Slastistike bez prethodnog obavještavanja korisnika te, ovisno o slučaju, razmotriti i mogućnost ukidanja korisničkog računa.

Korištenjem web stranice Slastistika svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj Zvijezda d.d. ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice Slastistika , bilo kao registrirani ili neregistrirani korisnik, time ne stječete pravo korištenja (licencu) bilo kojeg autorskog djela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji su nositelji Zvijezda d.d., odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici Zvijezda d.d. a koje je zaštićeno autorskim pravom Zvijezde d.d. ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

Vaši sadržaji na SLASTISTICI
Ako se registrirate kao korisnik na web stranici Slastistika omogućavamo vam, između ostalog, da na web stranici objavljujete, učitavate (upload) i razmjenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije i dr. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima kao i trećim osobama.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Zvijezde d.d. osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja i materijala. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim hrvatskim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući osobito objavljivanje materijala na web stranici na drugom mjestu po našem izboru, uključivanje materijala u obavijesti o novostima na web stranici Slastistika, korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe za bilo kakvim daljnjim dopuštenjem korisnika.

Vaša jamstva. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranicu Slastistika dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na web stranici:
1.    da ste autor tih sadržaja, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te da imate puno ovlaštenje da osnivate u korist Zvijezde d.d. odgovarajuća prava u skladu s ovim uvjetima korištenja;
2.    da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli sukladno zakonu;
3.    da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na osobnost trećih osoba;
4.    da korištenje tih sadržaja sukladno uvjetima korištenja neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama;
5.    da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe;
6.    da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.
Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Zvijezdi d.d.  zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Zvijezdi d.d. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava Zvijezda d.d. se obvezuje obavijestiti vas bez odgađanja o postavljanju svakog zahtjeva za naknadu štete zbog povrede gornjih jamstava.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na web stranici Slastistika u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama Slastistika.

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica Slastistika odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:
1.    za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web stranici zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
2.    za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice Slastistika osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zlouporabe korisničkog računa i sl.;
3.    za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici Slastistika
4.    za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice Slastistika, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
5.    za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
6.    za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice Slastistika, korisničkih računa ili cijele web stranice;
7.    za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici Slastistika.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA NA WEB STRANICI  www.slastistika.hr

Zvijezda d.d. se obvezuje štititi Vaše osobne podatke. S time vas upoznaje tekst koji slijedi.
Naša pravila zaštite osobnih podataka na web stranici Slastistika s vremenom se može mijenjati i stoga vas molimo da je povremeno ponovno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje Slastistike predstavlja vaše prihvaćanje svih izmjena.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podatak. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Svrha prikupljanja. Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na Slastistike kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, kako bismo vas informirali o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama Slastistike koji bi vama mogli biti od interesa, te kako bismo vas upoznali s našim proizvodima i uslugama.

Podaci koje prikupljamo. Pristup web stranici slastistika.hr je slobodan i ne traži se registracija. Ukoliko se odlučite za registraciju, možete koristiti veći broj sadržaja i funkcionalnosti Slastistike. Davanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Prilikom vaše registracije možemo tražiti sljedeće osobne podatke: vaše korisničko ime, lozinku, adresu elektroničke pošte, državu, datum rođenja i spol. Uz to, imate mogućnost unijeti i dodatne osobne podatke ukoliko to želite.

Od osobnih podataka koje obavezno tražimo prilikom registracije (korisničko ime, lozinka, adresa e-pošte, država, grad, spol, datum rođenja) i one koje dobrovoljno unesete, ostalim korisnicima bit će prilikom njihovog pristupa na web stranicu Slastistike vidljivo samo vaše korisničko ime. Ostali osobni podaci koje ste unijeli prilikom registracije neće biti vidljivi ostalim korisnicima. Svojom registracijom na web stranicu Slastistika.hr dajete izričitu privolu da se vaši osobni podaci koje ste unijeli prikupljaju u svrhu i na način predviđen našim pravilima zaštite osobnih podataka.

Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka

Zvijezda d.d.poštuje Vašu privatnost te obrađuje Vaše osobne podatke pošteno i zakonito.

Vaša privola. Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo samo na temelju vaše privole – slobodno dane i izričite suglasnosti da osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima registracijom i korištenjem web stranice, prikupljamo i koristimo u svrhu određenu ovim pravilima. Vašu privolu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na web stranicama Slastistike.

Čuvanje /obrada osobnih podataka. Prikupljene osobne podatke čuvamo u elektroničkom obliku te primjenjujemo odgovarajuće organizacijske i kadrovske mjere i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima portala ne bi neovlašteno pristupalo te da bi osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Promidžbene nagradne igre. Na stranicama Slastistike organiziramo različite nagradne natječaje, igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje prikupimo na taj način koristit ćemo samo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. za stupanje u vezu s vama u slučaju pobjede, dostave nagrade i sl.). Te osobne podatke ne dijelimo ni sa kim izvan Zvijezde d.d., osim s našim partnerima/povezanim društvima koja nam pomažu u organiziranju igre ili natjecanja. Nakon realizacije podaci koje ste nam dostavili brišu se.

Poruke u elektroničkom obliku. Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom ili to činite putem obrasca koji se nalazi na web stranicama Slastistike, a koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vašu elektroničku poruku, odnosno obrazac, proslijediti drugim zaposlenicima Zvijezde d.d. ili dobavljačima kako bismo odgovorili na vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtjevu.

Brisanje i vaš pristup osobnim podacima

Čuvanje osobnih podataka. Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom registracije čuvat ćemo za vrijeme postojanja web stranice Slastistika odnosno za vrijeme trajanja vaše registracije. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo uništiti, osim ako nam ne dopustite daljnje čuvanje vaših osobnih podatka.

Vaš pristup podacima. Vi ste ovlašteni u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke imamo u našoj bazi registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da na adresu info@zvijezda.hrdostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautorizirani pristup osobnim podacima.

Dostavljanje osobnih podataka drugim korisnicima
Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim korisnicima, osim ako nas vi za to ne ovlastite. Međutim, kada je to potrebno zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge web stranice Slastistika (npr. nagradni natječaj, igra…), zadržavamo pravo da vaše osobne podatke dostavljamo našim partnerima, kao i našim povezanim društvima koja nam pomažu u ostvarenju te funkcionalnosti. Osigurat ćemo da naši partneri i povezana društva vaše osobne podatke čuvaju na način predviđen ovim pravilima.

Ograničenje odgovornosti
Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih pravila. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.
Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka na taj način.

Statistika poslužitelja
Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu slastistika.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost stranica Slastistike.

Sigurnost podataka
Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici Slastistika strogo su zabranjeni.

U sve se miješa • ljubav • !
Zvijezda stolniMargarin za kremeMiješani namaz s maslacemZvijezda klasikMargarin s aromom vanilije
Budi i ti dio slatke zajednice!